ECER-AAK 2019 Registrácia

Ďakujeme Vám za Váš záujem o účasť na našej konferencii! Prosím vyplňte registračný formulár. Potvrdenie o registrácii a inštrukcie k platbe Vám budú poslané na Vami uvedený e-mail. S platobnými pokynmi Vás budeme kontaktovať najneskôr do 10 pracovných dní.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na ecer.aac@gmail.com.

Ak chcete zaregistrovať viac ako jednu osobu, vyplňte tento formulár pre každú osobu zvlášť.
Prosím skontrolujte si aj priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM).
Bude použité len v prípade dôležitých, alebo naliehavých záležitostí týkajúcich sa registrácie na konferenciu.
Pri registrácii 01.07. bude potrebné predložiť platnú ISIC kartu